Het opslaan van spierspanning (body stress) is goed georganiseerd; het lichaam zorgt ervoor dat dit in bepaalde patronen gebeurt.

De Body Stress Release practitioner is opgeleid om deze patronen te herkennen en op te sporen waar en in welke richting deze zich bevinden. Hij doet dit door bepaalde gebieden rondom de wervelkolom te testen en maakt hierbij gebruik van het zogenoemde bio-feedback mechanisme van het lichaam.

Wanneer er sprake is van vastgezette spierspanning zal het lichaam tijdens het testen reageren door middel van reflexen. De practitioner kan deze reactie aflezen als een lichte beweging in de voeten.

Op die manier kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke releases de cliënt nodig heeft en in welke richting deze moeten worden uitgevoerd.

Deze methode is effectief omdat er geen eigen interpretatie nodig is, niet van de cliënt en niet van de practitioner. Het is ook niet nodig om erin te 'geloven'.