De ervaring heeft geleerd dit proces op te starten met drie afspraken binnen elf dagen, namelijk op de 1e, de 4e en de 11e dag.
Eventuele vervolgafspraken en de frequentie daarvan zijn per individu verschillend; elk lichaam is immers anders.
Meestal zal spanning die recent is ontstaan, sneller loslaten dan spanning die gedurende langere tijd is opgebouwd. De praktijk wijst uit dat veel cliënten na een paar behandelingen positief effect voelen maar soms duurt dat wat langer. Baby's en kinderen reageren in de regel snel.

Als het goed gaat zullen de behandelingen met steeds grotere tussenpozen gedaan worden totdat de cliënt zijn gezondheid weer als goed of optimaal beschouwt. Daarna is het raadzaam om een aantal keren per jaar terug te komen. Vergelijk dit met een auto die op gezette tijden naar de garage gaat om problemen te voorkomen.