ZORGVERZEKERINGEN + BSR BARENDRECHT

 

UPDATE 22 JANUARI 2017 :

BSR BARENDRECHT WORDT IN 2017 TOCH VERGOED DOOR DE ZORGVERZEKERAARS !

DIT IN TEGENSTELLING TOT HETGEEN WE HIERONDER UITGEBREID HEBBEN VERWOORD IN DECEMBER 2016.

VOOR EEN OVERZICHT VAN VERGOEDINGEN ZIE  www.zorgwijzer.nl  + OF U DAADWERKELIJK VERGOED WORDT, INFORMEER ZELF ALTIJD BIJ UW ZORGVERZEKERAAR. 

 

Andy + Agata Bengsch

 

 

================================================================================================================== 

Tekst 1 december 2016 :

BSR Barendrecht wordt in 2017 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. De meeste klanten weten dit inmiddels. Wij hebben ze mondeling en per nieuwsbrief ingelicht. Hier nogmaals de toelichting. Wat is het geval : De BSRAN (onze landelijke erkende beroepsvereniging), heeft gekozen voor de commerciële weg, en dat betekent dat zij vindt dat we de zorgverzekeraars moeten volgen in alles wat zij ons als practitioner opleggen. Een cursus Medische Basiskennis (MBK) behoort hiertoe, maar wij weigeren dit.

BSR is een gezondheidstechniek en heeft niets met de medische wereld te maken. De BSRAN is niet blij met onze stellingname, maar wij voldoen aan alle eisen en nascholing om het vak uit te mogen oefenen. Dit betekent dat wij, met nog een aantal collega’s in het land, die dezelfde keus hebben gemaakt, niet in aanmerking komen voor vergoeding door de Zorgverzekeraars. Wilt u hiermee rekening houden als u besluit uw Zorgverzekering te wijzigen of niet. Wij vinden dat de cursus MBK niets toevoegt aan ons mooie vak. Het zorgt alleen voor tweedracht of tweespalt. Volgend jaar verzinnen de Zorgverzekeraars weer iets nieuws om ons in hun gareel te krijgen. Wij kiezen voor een vrij leven, zonder deze opgetuigde monsters van geld, die niets maar dan ook niets met gezondheid te maken hebben. Zij kijken alleen maar naar cijfers en protocollen. Wij besteden onze aandacht graag aan u en nemen daar alle tijd voor en besteden die liever niet aan onnodig opgedrongen cursussen, e.d.

Conclusie: Wij worden in 2017 niet vergoed. In het land zijn uiteraard collega’s die wel vergoed worden. U bent vrij in uw keuze en wij hopen met deze en de mondelinge uitleg ons standpunt duidelijk gemaakt te hebben. Zie hiervoor ter verduidelijking ook nog onderstaande correspondentie.

Vraagvan een klant aan onze erkende Beroepsvereniging de BSRAN (Body Stress Release Associatie Nederland)

Ik neem contact met u op omdat ik van mijn practitioner vernam dat er mogelijk geen vergoeding (meer) wordt verstrekt in 2017 door mijn verzekering door het verplichte karakter van het volgen van een studie door de practitioner(s) van de BSRAN.

Ik heb mijn zorgverzekering gebeld en de vraag gesteld of zij mij konden informeren over de zorgvergoeding van 2017 n.a.v. het verhaal van de practitioner.

De dame van de Zorgverzekeraar kon mij alleen vertellen dat als er sprake is van de aansluiting bij de BSRAN dat er dan vergoeding van toepassing is. Echter kon zij mij niet garanderen dat dit in 2017 voor een individuele practitioner van toepassing is.

Graag wil ik vernemen of BSRAN een standpunt heeft ingenomen op het verplichte karakter van het volgen van een opleiding om aangesloten te blijven/ samenwerking aan te gaan met de Zorgverzekeraar? Ik wil namelijk graag vooraf weten waar ik aan toe ben in 2017. Kunt u mij van advies / informatie voorzien?

Antwoord van de BSRAN

De verplichting om de opleiding Medische Basiskennis (MBK) op HBO niveau te volgen, is opgelegd vanuit de zorgverzekeraars (niet alleen Achmea, maar alle zorgverzekeraars in Nederland). Als associatie/beroepsvereniging doen wij altijd ons best om ons op de lijst van vergoedingen van alternatieve therapieën van alle zorgverzekeraars te laten zetten. Dat is ook dit jaar weer gelukt bij een groot aantal verzekeraars, waaronder Achmea. Door ons aan te sluiten bij NIBIG, een koepelorganisatie voor beroepsverenigingen, zijn daar zelfs nog een paar zorgverzekeraars extra bijgekomen.

De eis om vanaf 2017 de opleiding Medische Basiskennis met goed gevolg te hebben afgerond, is al aangekondigd vanaf 2011. Zo konden de therapeuten zich hier op voorbereiden als ze dat wilden. De verplichting om die opleiding te volgen hebben wij als associatie/beroepsvereniging niet opgelegd aan onze practitioners en willen we ook niet opleggen. Daarmee hebben we de keuze gegeven aan de practitioners zelf of ze hier in mee willen gaan of niet. Degenen die niet de opleiding hebben gevolgd, worden vanaf 1 januari niet meer vergoed. Hun AGB-code (registratie bij zorgverzekeraars in Nederland) *) wordt dan namelijk op non-actief gezet. Daaraan kan de verzekeraar zien of iemand wel of niet de opleiding heeft gevolgd. Zodra de opleiding wel met goed gevolg is voltooid, wordt de code weer geactiveerd.

Op de websites van de verschillende practitioners kunt u zien of ze wel of niet de opleiding Medische basiskennis hebben gevolgd en of ze vergoed worden. **)

Overigens is de opleiding voor Body Stress Release een gedegen opleiding waar voor ons vak ruim voldoende medische basiskennis in is opgenomen. Echter voldoet dat niet aan de huidige Nederlandse ***) eis om aan de Plato-eindtermen te voldoen. Deze nieuwe eis heeft geen toegevoegde waarde voor het uitvoeren van de Body Stress Releases.

Het niet hebben van deze extra opleiding heeft dus geen invloed op de kwaliteit van de releases. Het is de verantwoordelijkheid van onze beroepsvereniging om daar op toe te zien middels jaarlijkse bijscholing.

Noot: arcering hebben wij aangebracht evenals de onderstaande *) ter aanvulling op de tekst.

*) AGB staat voor Algemeen Gegevens Beheer, de code werd ons opgelegd, door de Zorgverzekeraars, zogenaamd om het zorgstelsel beter te kunnen laten verlopen. Hoofdzakelijk wordt echter volstrekt oneigenlijke en onnodige persoonlijke informatie gevraagd, die niets van doen heeft met de kwaliteit van de geboden zorg dan wel het opleidingsniveau van de zorgverlener. Dat is bovendien al geregeld bij de erkende Beroepsverenigingen zoals de BSRAN en daar is geen extra AGB code voor nodig

**) Is niet het geval op onze website (BSR Barendrecht). Wij vinden het niet nodig mede te delen wat we niet doen.

***)bedoeld wordt Nederlandse Verzekeringen, het is niet wettelijk verplicht. Wel wettelijk verplicht is het om aangesloten te zijn bij een wettelijk erkende Klachten Commissie, wat wij dan ook zijn, nl. bij KlachtenPortaal Zorg, waar overigens ook de NIBIG bij is aangesloten.(zie hierboven). NIBIG voert ons inziens de registratie m.b.t het opleidingsniveau van de deelnemers volgens een voor ons onacceptabel en verachtelijk competitief punten systeem waar wij niet aan willen deelnemen. Wij betreuren het dan ook in hoge mate dat BSRAN voor deze organisatie gekozen heeft